Suutervis on oluline osa inimese üldtervisesest ja igapäevasest heaolutundest. Terve suu võimaldab meil rääkida, süüa ja suhelda ilma ebamugavustunde või häbita. Halb suuõõnetervis mõjutab nii lapse füüsilist kui ka emotsionaalset arengut ja pärsib mitmekordselt tema aktiivsust võrreldes tervete hammastega lapsega.

Suu terviseprobleemide tõttu kaotsi minevate koolitundide arv mõjutab otseselt nii lapse õppeedukust kui ka hilisemat elus hakkamasaamist. Laste hambahaiguste kõrge esinemissagedus näitab, et täiskasvanute teadlikkus selle haiguse vältimise võimalustest on väike. Eelkõige tähendab see perekondlikult "päritavat" hambavaenulikku tervisekäitumist.

Arvestades, et riskikäitumine algab enamasti just koolieas, on koolide tervisepoliitikal tähtis roll lapse arengus ja heaolus. Ideaaljuhul võiks suutervisekasvatus olla lõimitud õppekavva iga vanuserühma kõigi õppeainetega. See oleks tõhusaim moodus anda lastele oskusi ja teavet, mis aitavad neil elu jooksul teha teadlikke tervisevalikuid ning mõjutada nii oma perekonna kui kogu ühiskonna tervisekäitumist.

Oluline on edastada selge sõnum - hambahaigus on elustiili haigus,
mida kõik terved inimesed on piisava terviseteadlikkuse korral võimelised ise kontrolli all hoidma.

Käesolevat juhendamaterjali kasutades saab suutervist käsitleda iseseisva (tervise)tunni teemana või lõimituna teiste õppeainetega. Töölehtede ja temaatilise õpimapi “Minu suu” koostamisel on võimalik õppeprotsessi kaasata ka lapsevanemad.

Metoodiliselt eeldab juhendmaterjali kasutamine õpetaja poolt juhitud tegevust. Selle neljas peatükis käsitletavad teemad selgitavad õpilastele:
- suu- ja sealhulgas hammaste ehitust ja põhiülesandeid
- inimese kahte hammaskonda, nende tähtsust ja vahetumist
- suubakterite ja hambakaariese olemust ning toitumisharjumuste tähtsust
- suuhügieeni tähtsust, tehnikat ja abivahendeid

Juhendi kasutamine suutervise teema õppetundi lõimimisel eeldab eelkõige õpetaja soovi selle teemaga tegelda. Loominguliselt asjale lähenedes, mil lisaks kuulamisele ja arutelule kaasatakse õpilased ka põnevasse tegevussse, on võimalik saavutada kestev positiivne muutus laste tervisekäitumises.

Materjali koostamisel on aluseks võetud National Institute of Dental and Craniofacial Research poolt koostatud õppematerjal “Open Wide and Trek Inside”. Pildid, kus viited puuduvad, on joonistanud Andres
Kuura või pärinevad need erakogust.

 

1.õppetükk: Suu ülesanded
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist. Teoreetilise osa kinnistamisel on abi
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist
Õppetund 1: Milleks on suu vajalik? (ainult õpetajale)
Mida saab suuga teha?
Õppetund 2: Mis on suu sees? (ainult õpetajale)
Uurime suu sisemust ja mängime suu peeglit
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel (ainult õpetajale)
Söömise jälgimine
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
Teises peatükis tutvutakse suuõõne sisemusega, erinevate hambatüüpide ja nende funktsioonidega. Samuti õpitakse tundma hamba ehitust ning selgitatakse piima- ja jäävhammaste ning sülje tähtsust.
Õppetund 1: Uurime suu sisemust (ainult õpetajale)
Suu sisemuse uurimine (1. peatükis käsitletut kordav tunnitöö)
Õppetund 2: Hammaste areng ja tähtsus (ainult õpetajale)
Eesmärk: Suu ja hammaste ülesannete kordamine, hammaste tähtsuse selgitamine ja näitlikustamine. Piima- ja jäävhammaste arvu, lõikumise nende tähtsuse ja vahetumise selgitamine.
Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid (ainult õpetajale)
Eesmärk: selgitada õpilastele erinavaid hammaste tüüpe ja nende ülesandeid
Õppetund 4: Hammaste ehitus (ainult õpetajale)
Eesmärgiks on selgitada õpilastele hamba ehitust - nii silmaga nähtavaid kui nähtamatuid osasid, nende nimetusi ja ülesandeid. Õppetunni tulemusel õpilased mõistavad, et hammas on eluskude.
1.õppetükk: Fluoriid
Fluoriid on oluline abimees hambakaariese ennetamisel!
Katse “Happerünnak ja muna” (ainult õpetajale)
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
Õppetund 1: Bakterid tööhoos (ainult õpetajale)
Selgitatakse bakterite ja toitumise mõju kaariese tekkes ning suuhügieeni olulisust ja teostamist
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku